Stel dat het ziekenhuis bereid zou zijn om haar structuur zodanig te wijzigen dat aandelenparticipatie van haar artsen mogelijk wordt, en stel dat haar dat ook door haar financiers zou worden toegestaan, dan is de participatie van een individuele arts (of zelfs die van een vakgroep) in het ziekenhuis een heel beperkte. Het zou om een aandeel van maximaal een paar procent gaan, maar waarschijnlijker: Een aandeel van minder dan een procent. De feitelijke invloed die de arts dan voelt op het reilen en zeilen van het huis is nihil. Ook het gegeven dat een ziekenhuis-BV uiteindelijk als een structuurvennootschap gaat functioneren, beperkt de invloed van de arts-aandeelhouders. En financieel delen in de resultaten van het ziekenhuis is ook niet aan de orde: Het wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken zal het zeer waarschijnlijk niet halen.

De arts is in het participatiemodel een grotendeels passieve participant, hoofdzakelijk een verschaffer van kapitaal.

Posted in: Over verzelfstandigen