Dat is een beetje oneigenlijke vraag. De omgekeerde vraag is relevanter: Wat zijn vrijgevestigde medisch specialisten dan wèl als ze geen ondernemer zijn? Bedenk dat

  • hun inkomen meebeweegt met de hoeveelheid werk die ze doen (dus zeker niet alleen met de omzet van het ziekenhuis),
  • hun facturen soms onbetaald blijven (bijvoorbeeld als een verzekeraar een vormfout ziet of een patiënt zijn eigen bijdrage niet kan betalen),
  • ze meestal vooraf veel geld moeten neerleggen om in een maatschap opgenomen te kunnen worden,
  • maatschappen vaak mensen (ondersteuners, chefs-de-clinique) in dienst hebben, en bovendien
  • soms ook dure apparatuur (zoals röntgenapparaten) in eigendom hebben en gebruiken voor hun patiëntenzorg.

Kennen we werkers in loondienst waarvoor dit soort dingen gelden?

Posted in: Over fiscaal ondernemerschap