De eenvoudigste oplossing is om voorlopig gewoon de huidige situatie te handhaven. Dat is fiscaal heel goed mogelijk, ondanks de stelling van OMS en PwC dat het niet zo is. Zie ons artikel in Medisch Contact van 15 mei 2014: Vrijgevestigde zelfstandige beroepsbeoefenaren (zoals vrijgevestigde artsen) kan door de fiscus geen fictief dienstverband worden aangewreven. Zie het antwoord op de vraag over “zelfstandige beroepsuitoefening”.

U kunt snelheid in de ontwikkelingen brengen door (een aantal van) uw artsen te vragen om via een goede brief aan de lokale belastinginspecteur een uitspraak over dit onderwerp te forceren. Mr L Berndsen, de gespecialiseerde fiscaal advocaat waarmee wij op dit gebied samenwerken, voorziet u graag van advies. De inspecteur moet binnen 6 weken antwoorden. Daarna kunt u in een rustiger tempo de rust in de tent terugbrengen.

Posted in: Over de Orde-modellen