Dat doen ze binnen grenzen die de RvB met ze overeen kan komen. Voor een deel is het juist wenselijk dat ze hun eigen gang gaan, want dat neemt de RvB management-aandacht uit handen en de ziekenhuisorganisatie een deel van haar overhead. En voor zover gedacht wordt dat het nodig is om zeker te stellen dat zo’n verzelfstandigde groep een rol in het huis blijft spelen (onderwijstaken, samenwerking met andere specialismen in focus-activiteiten e.d.), kunnen dergelijke zaken in de statuten van de groep worden vastgelegd. Maar meestal willen de betrokken groepen zelf echter ook veel te graag de samenwerking met (andere vakgroepen in) het ziekenhuis handhaven en verder uitbreiden. Hun betrokkenheid bij de patiënt en hun professionele ambities veranderen immers niet.

Posted in: Over verzelfstandigen