Ja, dat is een simpele: De knoet erover. Rustig terug-argumenteren en voorzichtig sonderen naar medestanders onder andere vakgroepen is het beste. Samen staat u sterker. Bedenk dat zo’n niet-inhoudelijke reactie meestal voortvloeit uit een grotere gepercipieerde risicobeleving: De bestuurders maken zich ergens zorgen over. Verplaatst u zich in de positie van de bestuursvoorzitter en vraag u af hoe hij of zij geholpen kan worden. Stel bijvoorbeeld voor om apparatuur en personeel van het huis over te nemen, laat zien dat u zich langdurig aan de visie van het huis committeert, laat zien dat u wil meedenken over het beperken of dekken van vaste lasten waarmee het huis “achterblijft”, etcetera. Ga toch in gesprek, zoek de precieze bezwaren en adresseer ze.

Posted in: Over verzelfstandigen