Samen sterker

Innovatieve en creatieve processen kunnen alleen succesvol zijn, wanneer in gezamenlijkheid gezocht wordt naar oplossingen. Daarom werken we veelvuldig samen met andere specialisten en leggen we op verzoek van cliënten contact met betrouwbare en betaalbare business partners. We werken in onze projecten onder andere samen met:

IHC De Zorgmakelaar
Een adviesbureau dat ZBC’s en vrijgevestigde medisch specialisten ontzorgt op het gebied van onderhandelingen met verzekeraars en het bouwen en onderhouden van een zorgkwaliteitssysteem.
www.ihc-dezorgmakelaar.nl

Klachtencommissie Extramuraal Medisch Specialist
Een stichting die de klachtopvang in het kader van de Wet Klantrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) waarneemt voor met name ZBC’s en solisten.
www.klachtencommissie-ems.nl