Aduard Advies beweegt zich op het totale beleidsterrein van de curatieve zorg. Onze cliënten zijn daar een afspiegeling van. Het gaat om

•    medisch specialisten en GGZ-professionals
•    ziekenhuizen en GGZ-instellingen
•    koepelorganisaties van zorgaanbieders
•    zelfstandige behandelcentra / privéklinieken
•    wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten
•    leveranciers van hulpmiddelen en medicijnen

En hoe wij de belangen van deze partijen behartigen? Ons advieswerk vind plaats op het snijvlak van strategie, beleid, financiën en productontwikkeling. Een paar concrete voorbeelden:

Een overtuigend businessplan opstellen
Voor de start van een oogkliniek stelt Aduard Advies een compleet businessplan op. Het resultaat van kritische discussies met de ondernemer over diens plannen, omzetverwachtingen en investeringsvoornemens. Vervolgens benadert Aduard een kandidaat-financier, aan wie het samen met de ondernemer het businessplan voorlegt. De financier gaat akkoord met de voorstellen. Sindsdien adviseren we de onderneming bij wijzigingen in het beleid.

Ondernemerschap medisch specialist behouden
Na 2014 zal de positie van de huidige vrijgevestigde medisch specialist veranderen. Aduard Advies zoekt in opdracht van verschillende maatschappen naar organisatievormen waarin zij hun ondernemerschap kunnen behouden. We bespreken welke aspecten van het ondernemerschap ze vooral belangrijk vinden. We toetsen welke verwachtingen het ziekenhuis heeft. En we stellen op maat gesneden oplossingen voor die fiscaal en mededingingstechnisch waterdicht zijn.

Begeleiding van maatschap naar ZBC
Een specialistenmaatschap en een ziekenhuis vragen Aduard Advies op te treden als projectleider in de verzelfstandiging van de maatschap tot zelfstandig behandelcentrum in gezamenlijk eigendom. Wij begeleiden de partners onder meer bij het verzamelen van informatie over kosten en omzet, over de fiscaal-juridische vormgeving en over het sluiten van deals tussen het ziekenhuis/interne leveranciers en het ZBC.

Van activiteiten DOT-zorgproducten maken
In opdracht van vier academische ziekenhuizen coördineert Aduard Advies het ontwikkelen van een aantal nieuwe DOT-zorgproducten. We analyseren de activiteiten op de betreffende afdelingen en rangschikken deze naar zorgproducten. Daaraan worden (tijds)investeringen en kosten gekoppeld. Dit leidt tot expertproducten die goedgekeurd worden door de NZa en vervolgens in de DOT-structuur worden opgenomen.

Een extra garantie in het onderhandelingsproces
Aduard Advies begeleidt een jonge GGZ-instelling in de communicatie en onderhandelingen met zorgverzekeraars over de contractering. Desgevraagd zitten we naast onze cliënt aan tafel met de verzekeraars. Met een jurist/advocaat zijn we betrokken bij de juridische beoordeling van de positie in het onderhandelingsproces. Daarnaast ondersteunen we de instelling bij het proces van materiële controles. Ook dat heeft betrekking op strategisch en inhoudelijk advies, gecombineerd met toetsing aan juridische kaders in samenwerking met een gezondheidszorg jurist.